Парламентын институтийн улс төр, эрх зүйн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс Монгол Улсын Их Сургуулийн Улс төр судлалын тэнхим, Монголын улс төр судлаачдын нэгдсэн холбоотой хамтран зохион байгуулсан "Парламентын институтийн улс төр, эрх зүйн шинжилгээ" сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч