Саран зэв
(1)

Бүтээлийн тайлбар

Ямар ч сэцэн мэргэн тайлбар Аугаа их гүрэн улс үүсэж тогтсон нууцыг бүрэн дүүрэн илэрхийлж огтоос чадахгүй юм. Тэр дундаа хүн төрөлхтний түүхэнд тулгасан Чингис хааны “Монгол зарчим"- ын тухайд бүр ч боломжгүй. А.Дугин

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч