Цаазаар авах ялын эрх зүйн зохицуулалт түүнийг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Төрт улс үүссэн тэр цаг үеэс гэмт хэрэгтэй тэмцэх, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг цээрлүүлэхийн тулд төрийн албадлага хэрэглэх нь зүйтэй гэж үзэж ял хэмээх ойлголтыг тухайн үеийн эрдэмтэн, мэргэд бий болгожээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч