Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү сэдвийг сонгох болсон үндэслэл нь өнөөгийн Монгол оронд Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох гэмт хэрэг ихээр гарах болжээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч