Хүүхдийн тэвчишгүй хөдөлмөр эрхлэлт түүнд тулгамдаж буй зарим асуудлын эрх зүй

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүүхдийн тэвчишгүй хөдөлмөр эрхлэлт түүнд тулгамдаж буй зарим асуудлын эрх зүй

З.Лхагвадорж

Хүүхдийн тэвчишгүй хөдөлмөр эрхлэлт түүнд тулгамдаж буй зарим асуудлын эрх зүй

Гишүүнчлэл

?
Хүүхдийг хүнд хүчир ажил хийлгэж хүүхдийн хөдөлмөрийн ил болон далд аргаар мөлжих мөлжлөгийг зогсоох мөн хууль тогтоомж гэрээ конвенцийн хэрэгжилт хэрхэн хангагдаж байгаа үүний хүрээнд улсын хэмжээнд болоод бүс нутгийн хэмжээнд ямар ажил хийгддэг эдгээр нь хэр үр дүнтэй байгаа түүнийг боловсронгуй болгохын тулд ямар хүчин зүйл дутагдаж байгааг нээн илрүүлэхэд уг ажлын зорилго оршино.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# хүүхэд# хөдөлмөр эрхлэлт# хууль бус