Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилт, тулгамдаж буй за

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилт, тулгамдаж буй за

Д.Энхцэцэг

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилт, тулгамдаж буй за

Гишүүнчлэл

?
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сурч боловсрох орчин нөхцөл нь хангалтгүй байгаагаас үүдэн мянга мянган хүүхэд бусад хүүхдүүдийн адил сурч боловсрох эрхээ эдэлж чадахгүй байгааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгаагаар гаргаж ирэхийг зорьсон болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# хөгжлийн бэрхшээл# хүүхэд# эрх зүй