Өсвөр насны хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх эрх зүйн зохицуулалт out

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Өсвөр насны хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх эрх зүйн зохицуулалт out

Н.Энхтөр

Өсвөр насны хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх эрх зүйн зохицуулалт out

Гишүүнчлэл

?
Манай улсын нийгэм, эдийн засгийн байдлаас уудэн бий болсон ажилгуйдэл, ядуурал, гэмт хэргийн ѳсѳлт зэрэг нь эцэг эх, асран хамгаалагчдаас ур хуухэддээ тавих хайр халамж, анхаарал дутсантай, эсхул хэт ихэссэнтэй холбоотой байна. Хуухэд сургууль завсардах, хараа хяналтгуй тэнэх, элдэв серег нѳлѳѳнд автах, гэмт хэрэг уйлдэх явдал суулийн жилуудэд буурахгуй ихэссэн учир хуухдийг гэмт хэрэг уйлдэхийг багасгахын тулд гэмт хэрэг уйлдэхээс урьдчилан сэргийлж, ерѳнхий боловсролын сургуулиудад сургалт сурталчилгаа явуулах санал, зөвлөмж боловсруулах зэргийг судалсан болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# хүүхэд# хариуцлага