Ангилал:Ном
Микро эдийн засаг (Лекцийн эмхэтгэл)

Бүтээлийн тайлбар

ХААИС-ийн ЭЗБС-ийн бакалаврын сургалтын хөтөлбөрт багтах Микро эдийн засаг (AAE 201) хичээлийн стандарт хөтөлбөрийн дагуу лекцүүдийн эмхэтгэл

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч