Бурхан мэт насанд нь
(3)

Бүтээлийн тайлбар

Монголчуудын уламжлалт сурган хүмүүжүүлэх ухаанд хүүхдийг - Гурван нас хүртэл нь “Бурхан мэт өргөмжил”, - 3-5 насанд “Буянтан мэт асар”, - 6-12 насанд “Албат мэт зүтгүүл”, - 13 наснаас цааш “Анд мэт дотнос” гэсэн богинохон атлаа гүн утгат нэгэн сургаал бий... Их санааг хэдхэн үгэнд багтаадаг нь нүүдэлчдийн сэтгэлгээний онцлог. Энэ хэдхэн үгэнд нүүдэлчдийн сурган хүмүүжүүлэх үзэл баримтлал, гүн ухаан бүхэлдээ багтаж байгаа болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч