Толгод

Бүтээлийн тайлбар

Уншигч Танд толилуулж байгаа «Толгод» хэмээх энэ бяцхан түүвэр түүний уран бүтээлийн арваад жилийн нэг ёсны тайлан болоод зогсоогүй жар далаад оны үед ажил амьдралын нь их замд «морио эмээллэн мордсон» нэгэн үеийнхний сэтгэл бодлын толь юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч