Монгол улсын гаалийн холбогдолтой олон улсын гэрээний тойм (Хоёр дахь хэвлэл)

Бүтээлийн тайлбар

“Монгол улсын гаалийн холбогдолтой олон улсын гэрээний тойм” номны энэхүү хоёр дахь хэвлэлтийн өөр нэг онцлох зүйл нь гэвэл 2011 оны нэг дэх хэвлэлтийн I бүлгийн конвенц, хэлэлцээрийн зарим үг үсэг, нэр томъёог 2016-2017 онд дахин хянаж, дээр дурдсан “Төрийн мэдээлэл” сэтгүүлийн 2017 оны тусгай дугаар №12-т нийтэлсэн 7 конвенц, хэлэлцээрийн орчуулгатай нийцүүлэн өөрчилсөн явдал болно (нэг дэх хэвлэлтийн тэдгээр үг үсэг, нэр томъёо нь тухайн үед УИХ-д өргөн барьсан орчуулгаар байсан юм).

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч