Монгол улсын гаалийн холбогдолтой олон улсын гэрээний тойм (Анхны хэвлэл)

Бүтээлийн тайлбар

“Монгол Улсын гаалийн холбогдолтой олон гэрээний тойм” хэмээх энэ номонд Монгол Улсын гаалийн холбогдолтой олон улсын гэрээг “олон улсын олон талт гэрээ” болон “хоёр талт гэрээ”-гээр ангилж, тоймлон танилцуулж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч