Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд холбоо, мэдээллийн технологийн үүрэг

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд холбоо, мэдээллийн технологийн үүрэг

Ц.Булганбаатар

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд холбоо, мэдээллийн технологийн үүрэг

Гишүүнчлэл

?
Эрх зүйн шинэтгэл болон хууль сахиулах бодлогын шинэ нөхцөл дахь цагдаагийн байгууллагын үүрэг, үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтыг судалж тодорхойлох, цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн технологийн хэрэглээ, түүний эрх зүйн орчны өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж тулгамдаж буй асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замын асуудлыг судлан дүгнэх зорилго тавьсан болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# цагдаа# үйл ажиллагаа# мэдээллийн технологи