Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүй дэх хор уршиг гэм буруугүйгээр учруулах институцийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүй дэх хор уршиг гэм буруугүйгээр учруулах институцийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Э.Амгалантуяа

Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүй дэх хор уршиг гэм буруугүйгээр учруулах институцийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын эрүүгийн эрх зүй дэх хор уршиг гэм буруугүйгээр учруулах институцийн зарим асуудлыг практик хэрэглээний шаардлагын үүднээс тусгайлан судалж үр дүн нь тодорхой санал болгон дэвшүүлэх, улмаар эрдэм шинжилгээний эргэлтэд оруулах зорилго бүхий юм

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# эрүүгийн эрх зүй# гэм буруугүй# хор уршиг