Гэр бүл цуцлах ажиллагаан дахь хүүхдийн эрхийн асуудал, хамгаалалт

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гэр бүл цуцлах ажиллагаан дахь хүүхдийн эрхийн асуудал, хамгаалалт

Н.Эрдэнэчимэг

Гэр бүл цуцлах ажиллагаан дахь хүүхдийн эрхийн асуудал, хамгаалалт

Гишүүнчлэл

?
Гэр бүлийн тухай хуулийг улам боловсронгуй болгох нь нэг талаас иргэдийн гэр бүлийн маргаан гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гэр бүл цуцлалтын үр дагавар хүүхдийн эрх цаашлаад улсын тусгаар тогтнолын асуудал гэдгийг иргэдэд сурталчлан таниулах, шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэх, нөгөө талаас шүүх байгууллагын ачааллыг хөнгөвчлөх, уг судалгааны үндсэн дээр хууль эрх зүйг улам боловсронгуй болгоход жинтэй биш ч өөрийн өчүүхэн ч гэсэн хувь нэмрээ оруулж чадвал судалгааны минь гол зорилго оршино.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# гэр бүл# хүүхдийн эрх# хамгаалалт