Цагдан хоригдож буй яллагдагчийн хууль зүйн туслалцаа авах эрх зүйн зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Цагдан хоригдож буй яллагдагчийн хууль зүйн туслалцаа авах эрх зүйн зарим асуудал

Б.Гантулга

Цагдан хоригдож буй яллагдагчийн хууль зүйн туслалцаа авах эрх зүйн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын Үндсэн хууль нь эрх зүйг төрийн ёс, ардчиллын зарчмаар тодорхойлогдон "Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц, нийгэм, эдийн засаг, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө төр xapиуцна" гэсэн тулгуур заалт нь төрийн эрүүгийн бодлогын criminal politic үндсэн агуулга юм.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# цагдан хорих# хууль# эрх зүй