Сүмтэй бударын чулуу I-II

Бүтээлийн тайлбар

Р.Чойномын Өвийг хамгаалах “ӨД” сангийнхан 2007 оноос хойш нилээдгүй цаг хугацаа, хөрөнгө хүч зарцуулан ажилласнаар “Сүмтэй бударын чулуу” номд орсон нийт зохиолын ная орчим хувийнх нь эх гар бичмэлийг олж авсан юм. Их зохиолчийнхоо дахин давтагдашгүй зохиолуудыг уншигч түмэнтэйгээ хамт дахин дахин амтархан уншиж сэтгэлийн таашаал эдлэн буян хураана гэдэгтээ гүнээ итгэн найдаж байгаагаа “ӨД” сангийнхан уламжилж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч