Гөлөг

Бүтээлийн тайлбар

Р.Чойном Хажуу-Улааны чанга дэглэмтэй хорих ангид хоригдож байх үедээ бичсэн “Гөлөг” уянгын тууж нь дунд сургуулийн ахлах ангийнханд зориулагдсан залуусын хайр сэтгэлээс гадна хүний амьдралыг амьтны сэтгэл зүйгээр төлөөлүүлэн бичсэн.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч