6-10 кв-ын кабелийн муфт, муфтын гэмтэлд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн судалгаа

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
6-10 кв-ын кабелийн муфт, муфтын гэмтэлд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн судалгаа

Г.Тэнгис

6-10 кв-ын кабелийн муфт, муфтын гэмтэлд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
ЭХС-ийн үндсэн тоноглолуудад үүсч буй гэмтлийн 80 орчим хувь нь ЦДАШ-д ногддог болох нь олон жилийн судалгаагаар батлагдсан.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# гэмтэл# эрчим хүч