Монгол Улсын хөдөлмөрийн эрх зүй дэх эд хөрөнгийн хариуцлагын асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Улс орны хөгжил дэвшил, хүн төрөлхтний сайн сайхан амьдралын нэгэн чухал үзүүлэлт бол хүний шударга, ариун хөдөлмөр юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч