Шүүгчийн ёс зүйн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улс 1992 онд шинэ Үндсэн хуулиа баталж, хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгмийг цогцлохыг эрхэм зорилгоо болгон тунхагласан билээ. Ардчилсан нийгмийн оршин тогтнох хамгийн гол үндэс суурь нь шударга шүүх гэдгийг олонтаа ярьж бичсээр өдгөө хорь гаруй жилийг ардаа орхижээ. Хүнээр бол нас биеэнд хүрсэн Монголын ардчилсан 'шүүх'' суралцсаар л байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч