Гэрлэлт цуцлах ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Гэр бүл бол хүний нийгмийн хамгийн анхдагч институц юм. Тиймээс гэр бүл, түүний хүрээнд үүсч буй олон талт харилцаа нь нийгмийн аль ч тогтолцооны үед төр, нийгмийн анхаарлын төвд байж, хамгаалалт шаардсаар иржээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч