Бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улс хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжлийн зүй тогтол, шаардлагад нийцүүлэн төрт ёс, хууль цаазаа хөгжүүлэн бэхжүүлж, эх орондоо хүний эрх, эрх чөлөөг эрхэмлэн дээдэлсэн, хүмүүнлэг ардчилсан нийгэм байгуулах явдлыг эрхэм зорилгоо болгон Үндсэн хуулиндаа хуульчлан баталгаажуулсан билээ.

Контентын хэсгээс