Ялтны эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судлал

Бүтээлийн тайлбар

Г змт хэрэг үйлдэж шүүхээр хорих ялаар шийтгэгдэн хорих байгууллагад ялаа эдэлж байгаа ч эдгээр хоригдол хүмүүс нь манай нийгмийн нэг хэсэг бөгөөд тэдний эрүүл мэнд, хөдөлмөр хамгааллын нөхцлийг хэвийн хэмжээнд байлгах, улам бүр сайжруулах нь хүмүүнлэг энэрэнгүй, иргэний ардчилсан нийгмийн болон манай хорих ял эдлүүлэх байгууллагын чухал зорилтын нэг юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч