Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Хүний эрх, эрх чөлөөний асуудал нь хүн төрөлхтөний соёл иргэншлийн түүхийн турш тэдний анхаарлын төвд байж, тухайн цаг үеийн нийгмийн байгуулал, улс төрийн хэлбэр, эдийн засгийн хэвшил, ард түмний оюун санааны хөгжлийн түвшингээс шалтгаалан харилцан адилгүй судлагдан тодорхойлогдож иржээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч