Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь эрүү шүүлттэй тэмцэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Хүний эрх, эрх чөлөөний талаарх ойлголт нь яригдаад өнгөрдөг хэсэгхэн хугацааны үзэгдэл биш юм. Энэ нь хүнийг төрөхөөс насан эцэс болтол нь түүнийг дагадаг ус агаар мэт салшгүй хэрэгцээ байдаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч