Эко шошго хаяглалтай жимс, жимсгэнэн боловсруулах, тариалах чиг хандлага

Бүтээлийн тайлбар

Шинжлэх ухаан, техник технологи нь хүн терөлхтний амьдралд асар ихээр нөлөөлж байгаа эрин үед бид амьдарч байна. Хүний олон талт үйл ажиллагаанаас болж дэлхийн газрын гадаргуугын 30-50%-н өөрчлөлтөнд ороод байгаа бөгөөд энэхүү өөрчлөлт нь биологийн олон янз байдалд ихээхэн хэмжээний нөлөөллийг үзүүлж байгаагаас гадна экологийн тэнцвэрийг алдагдуулах хэмжээнд хүрээд байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч