Шүүхийн бие даасан болон шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах эрх зүйн асуудлууд

Бүтээлийн тайлбар

Ардчилсан төрийн үндсэн шинж нь бие даасан шүүх, хараат бус шүүгч, шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг явуулж байгаа эсэхээр тодорхойлогддог. Ардчилал, төрийн засаглалын эрх мэдлийн хуваарилалт, шүүгчийн хараат бус байдал гэсэн ойлголтууд нь өөр хоорондоо утга агуулгын нарийн шижмээр холбогдсон, нэг нь нөгөөгөө нөхцөлдүүлсэн шинжтэй ойлголтууд юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч