Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хүрээн дэх засаг захиргаа, нутгийн удирдлагын шинэчлэл

Бүтээлийн тайлбар

Магистрантын сонгон авсан сэдэв цаг үеэ олсон хэмээн үзэж байна. Учир нь өнөөгийн манай судлаачид, улс төрчид, цаашилбал ард олны дунд Үндсэн хуулийг хэрхэн яаж өөрчлөх талаар олон янзын санал, шүүмжпэл өрнөж, эцсийн бүлэгт Үндсэн хуулийг бүхэлд нь эсхүл зарим бүлэг, зүйлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах аргаар засамжлах уу? гэсэн өргөн мэтгэлцээн ид явагдаж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч