Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын шинэ Үндсэн хууль батлагдсанаар нийгэм, эдийн засгийн харилцаанд өмчийн эрх зүйн зохицуулалт нь эрх зүйн этгээдийн эрхийг хангах чухал хэлбэр болсон бөгөөд чөлөөт зах зээлийн харилцаа жам ёсоороо хөгжихөд иргэний эрх зүйн зохицуулалт онцгой үүрэг гүйцэтгэх болсон билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч