Төрийн тусгай албан хаагчийн ёс зүйн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Цагдаагийн албаны тухай хуульд цагдаагийн байгууллага “олон нийтийн итгэл хүлээж, иргэний дэмжлэгийг авах” зарчмыг үйл ажиллагаандаа баримтлах тухай заасан байдаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч