Төрийн албаны харилцаан дахь үр дүнгийн гэрээ, ажил түүний эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Төрийн албаны гол зорилго нь нийтийн эрх ашигт үйлчлэх явдал бөгөөд энэ зорилгод хүрэхийн тулд төрийн алба нь мэргэшсэн, өндөр үр ашигтай байх учиртай юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч