Өсвөр насны хүнд хорих ял оногдуулах, эдлүүлэх эрх зүйн зохицуулалтын үр нөлөөг дээшлүүлэх

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улс хүний эрх, эрх чөлөө шударга ёс үндэсний эв нэгдлийг эрхэмлэн дээдлэж хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгмийг төлөвшүүлэн хөгжүүлэх чиг замыг сонгон авч нийгмийн амьдралын бүхий л хүрээнд тодорхой амжилтанд хүрч байгаа билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч