Нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагын үүсэл, хөгжил, эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улс хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёсыг ...эрхэмлэн дээдэлж, эх орондоо хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэхийг эрхэм зорилго болгоно гэж Үндсэн хуулиндаа зарлан тунхагласан билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч