Номын дэлгүүрийн бүртгэлийн систем ба Аз хур номын дэлгүүрийн жишээн дээр турших

Бүтээлийн тайлбар

Мэдээллийн технологийг хөдөлгөгч хүчээ болгосон XXI зуунд хүн төрөлхтөн нийтээр шинжлэх ухаан, соёл урлаг, биеийн тамир, спорт гэх мэт бүх зүйлсэд мэдээллийн технологийг ашиглаж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч