Нарны эрчим хүчийг цахилгаан болон дулаан хангамжинд ашиглах боломжийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхий нийтэд эрчим хүчний хэрэглээний 80 гаруй хувийг органик түлш болох нүүрс, байгалийн хий зэрэг нөхөн сэргээгддэггүй эрчмийн нөөцийг түшиглэн ажиллах дулааны цахилгаан станц ба атомын цахилгаан станцаас хангаж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч