Монголын интернэт хэрэглэгчдийн өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхийн нийтэд интернэтийн хэрэглээ өсөн нэмэгдэхийн хирээр Монгол улсын интернэт, цахим ертөнцийн салбар түүнийг даган хурдацтай шинэчлэгдэн хөгжсөөр байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч