Монгол улсын уул уурхайн үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний экспортоор, гадаад худалдааны алдагдлыг бууруулах боломж

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхий дахинд хамгийн эрчимтэйгээр хөгжиж байгаа томоохон салбарын нэг бол уул уурхайн салбар бөгөөд маш хурдацтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч