Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргах эрх түүний шийдвэрлэлтийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Төрийн байгууллага, албан тушаалтнууд өргөдөл, гомдлыг түргэн шуурхай шийдвэрлэх талаар идэвхийлэн ажилладаггүй, мөн иргэд ямар асуудлаар хаана, хэнд, хэрхэн хандах тулгамдсан асуудлаа хэрхэн шийдвэрлүүлэх талаар ойлголт, мэдлэг муутай байдаг.

Контентын хэсгээс