Залуучууд ба тэдний худалдан авах зан төлөв

Бүтээлийн тайлбар

Даяарчлалын үйл явц хүчээ авч байгаа өнөөгийн нөхцөлд аль ч улс орон “хэрэглэгч бол хаан” гэсэн уриатай ажиллаж байгаа ба тэдний хэрэгцээгээ ухамсарлаж шийдвэр гаргах асуудал түүнд хамгийн тохирсон арга барилаар худалдаа хийх маркетингийн үзэл баримтлал нь орчин үеийн бизнесменүүдийн үйл ажиллагааны үндэс болж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч