Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Өнөөдөр гэр бүлийн аз жаргалыг бүхнээс эрхэмлэн үзэж, хувь хүний бүх талаар чөлөөтэй хөгжих, өөрийн чадвар бололцоогоо нээн илрүүлэх таатай нөхцлийг бүрдүүлэхэд төрөөс анхаарах хэрэггэй.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч