Бүрэн дунд сургуулийн багшийн цалингийн урамшуулал, түүнийг нэмэгдүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Зах зээлийн нийгмийн үед багшийн мэргэжлийн үнэ цэнэ, нэр хүнд унаж, багш нарын авч байгаа цалин амьдралаа залгуулан ядаж, зарим нь амьдралын эрхээр ганзагын наймаанд гарч, хувийн бизнес эрхэлж, сурах бичиг энэ тэр аар саар зүйл хийж, аль эсвэл цаг хөөцөлдөн, сургууль хэсэж явсаар өдийг хүрлээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч