Барилгын бүтээгдэхүүний өртөг зардлыг тооцох судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Улс орны хөгжлийн нүүр царай бол тухайн орны барилгажилт, хот тосгоны хөгжил байдаг. Шилжилтийн эдийн засгийн үед зогсонги байдалд ороод байсан. Монголын барилгын салбар 2001 оноос эхлэн сэргэж эрчимтэй хөгжиж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч