Банкны салбарын өрсөлдөөн, өрсөлдөөний стратегийг боловсруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Банкуудын хувьд өөрсдийн санхүүгийн болон бусад үзүүлэлтүүдийг бусад банкуудын үзүүлэлтүүдтэй харьцуулах замаар банкны зах зээлд ямар байдалтай явж байгаагаа мэдэж цаашдын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх боломжтой. Одоо манайд яг өрсөлдөх чадварыг тодорхойлсон загварыг ашиглаж эхлээгүй байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч