Байлдааны талбарт улаан загалмайн тэмдгийг хууль бусаар зүүх, урвуулан ашиглах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн үндсэн шинж

Бүтээлийн тайлбар

Байлдааны талбарт улаан загалмайн тэмдгийг хууль бусаар зүүх, урвуулан ашиглах гэмт хэрэг нь үндэстэн хоорондын зэвсэгт мөргөлдөөн, тэмцэл хийж буй улс орнуудад үйлдэгддэг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч