Арилжааны банкны пассивын бүтэц ба цахим банк болох боломж

Бүтээлийн тайлбар

Манай улс 1990 оноос төрийн зохицуулалт бүхий төлөвлөгөөт эдийн засгийн тогтолцооноос зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжиж, хувийн сектор, зах зээлийн харилцааны суурь тавигдсантай холбогдон нэг шатлал бүхий улсын банкны тогтолцоо задарсан.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч