Арилжааны банкны дунд хугацаат зээлийн эрсдлийг бууруулах арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Банк нь хүн төрлөхтний нийгмийн хөгжлийн явцад бий болсон томоохон ололтын нэг юм. Хүй нэгдлийн нийгэм задарч мөнгө хүүлэх, капитал үүсэх үед банкны үйл ажиллагааны анхны үр хөврөл бий болсон байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч