Хархорин-цэцэрлэг чиглэлийн авто зам барих

Бүтээлийн тайлбар

Цэцэрлэг хот нь монгол орны нутаг дэвсгэрийн төв хэсэгт буюу Монгол орны физик газарзүйн мужлалаар Хангайн-Хэнтийн уулархаг их мужийн Хангайн мужийн Сэлэнгэ орхоны сав дахь бэсрэг уулсын тойрогт хамаарагдана.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч