Уул уурхайн салбарын санхүүгийн эрсдлийн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Форбес (1985) ашиг олох хэтийн төлөв нь капитал хөрөнгө оруулалт хийх шалтгаан буюу эрсдэл үүрсний ашиг байдаг гэж тэмдэглэжээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч