Прокурорын хяналт шүүх, цагдан хорих, хорих ангиас оргох гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт, зүйлчлэлийн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монголын эрх зүйн түүхэн уламжлалыг судалснаар Монголчуудын төр ёс, хууль цааз, зан заншлын хэм хэмжээ, хууль дээдлэх үзлийн түүхэн уламжлалыг өөрийн орны өвөрмөц нөхцөл байдалд тулгуурлан хөгжүүлэх хууль зүйн шинжлэх ухааны нэг гол зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч